Hình ảnh ngày hội Kia Day 2018

0

Tập trung checkin đợi phát logo

BTC đọc danh sách phát số và logo dán xe

Dán logo sự kiện và chuẩn bị lên đường

Anh Việt mũm mĩm – thành viên BTC ngồi kiểm đếm quà của nhà tài trợ :))

Đã đến giờ xuất phát!

Chụp ảnh checkin trên đường

Tiết mục thích nhất trong ngày :))

Bịt mắt lái xe là car game của Kia Day năm nay!