Homepage » Độ xe » Kia Sorento

Category "Kia Sorento"

Kia Sorento cho biệt đội siêu anh hùng !

Đây là chiếc xe thứ tám và cũng là cuối cùng trong dự án xe độ đặc biệt hợp tác giữa KIA Motors America và DC Entertainment (DCE). Bộ sưu tập “We Can Be Heroes” gồm tám chiếc xe KIA độ đặc biệt, mỗi chiếc...