Homepage » Author Archives: Kentneo (page 3)

Posts by: Kentneo

Video KFC Festival Ba Vì 2013

[video id="D7vTIudGrjo" type="youtube"] Sau 4 năm rưỡi, từ 8 chiếc Kia Forte đầu tiên được nhập khẩu không chính thức về Việt nam và ý...